วัสดุตกแต่งผนัง ALAMEDA WOOD


วัสดุตกแต่งผนัง ALAMEDA WOOD

วัสดุตกแต่งผนัง ALAMEDA WOOD บริษัท สหนครทรัพย์ จำกัด
บริษัท สหนครทรัพย์ จำกัด โทรศัพท์: 02-028-8452 โทรสาร: 02-028-8452 มือถือ: 089-893-9506, 089-963-0267

ALAMEDA WOOD

Made up of a palette of captivating colours that capture your attention immediately, the Alameda Wood collection is also known for its attractive, vertical fine grain lines. These laminates are perfect for individuals who desire something that stands out more than the usual wood patterns.

1. TANNIO ALAMEDA WOOD / WYA 1240X

The finish is textured with a rough surface. Comes in 4' x 8'. Available with matching Newedge band for seamless border.

2. LITNO ALAMEDA WOOD / WYA 1239X

The finish is textured with a rough surface. Comes in 4' x 8'. Available with matching Newedge band for seamless border. | Laminate featured on wall: Pilar Nogal Americano (WY 1274D) | On panel: Camel (SCA 5129D) | On shelve: Litno Alameda Wood (WYA 1239X)

3. BORNIA ALAMEDA WOOD / WYA 1241X

The finish is textured with a rough surface. Comes in 4' x 8'. Available with matching Newedge band for seamless border.