วัสดุตกแต่งผนัง VIET SILK


วัสดุตกแต่งผนัง VIET SILK

วัสดุตกแต่งผนัง VIET SILK บริษัท สหนครทรัพย์ จำกัด
บริษัท สหนครทรัพย์ จำกัด โทรศัพท์: 02-028-8452 โทรสาร: 02-028-8452 มือถือ: 089-893-9506, 089-963-0267

VIET SILK

The softness and smoothness of silk is legendary and the attractive Viet Silk collection was created as a tribute to this delightful material. Its muted colours and understated elegance encourages you to visualise an easy and inviting space.

1. ALMOND SILK / DXP 1314X

The finish is textured and has a smooth but uneven surface. Comes in 4' x 8'.

2. RICE SILK / DXP 1318X

The finish is textured and has a smooth but uneven surface. Comes in 4' x 8'. |Laminate on wall: Bella Seville Walnut (WY 4224D) | On shelve: Rice Silk (DXP 1318X)

ปรับปรุงล่าสุด:
ปรับปรุงล่าสุด: 04 มีนาคม 2564, 17:13 น.
บริษัท สหนครทรัพย์ จำกัด โทรศัพท์: 02-028-8452 โทรสาร: 02-028-8452 มือถือ: 089-893-9506, 089-963-0267

สินค้าที่เกี่ยวข้อง